מתקן שינוע משטחים אוטומטי

בעזרת מסועי העמסה ופריקה ממונעים, המערכת מטעינה ופורקת, מעלה ומורידה מטענים בין מפלסים שונים, באופן עצמאי, ובכך חוסכת בכוח אדם ושעות מלגזה. מתקן ההרמה המתוכנן, מיוצר ומותקן על ידי אלקטרה תעמל, ניתן להעמסה בעזרת מלגזה או עגלת משטחים. הפריקה וההעמסה, על פי בחירה, מאותו הכיוון או מכיוונים מנוגדים, המתקן מיוצר במידות ולעומסים על פי צרכי הלקוח ודרישותיו.

    * עומס: על פי דרישה.
    * מהלך: על פי דרישה.
    * מהירות: עד 0.45 מ/שניה.
    * שטח התא: על פי דרישה.
    * גובה התא: על פי דרישה ללא כניסת אדם.

מתקן ההרמה מוגן בפיר מרשת בתוך הבניין.
    * מסילה אנכית המאוגנת אל אחד מקירות הפיר.
    * נושא תא הנע על פני המסילה באמצעות גלגלות אקולון.
    * תא המרכב על גבי נושא התא.
    * בוכנה חד כיוונית להסעת נושא התא ביחס 1:1 או 2:1 .
    * לוח פיקוד ויחידת כח הידראולית לבקרת תנועת התא.
      בהפעלה ידנית במקרה של תקלה.

מידע נוסף:
שרטוט טכני

מבין לקוחותינו
incab bolzoni bauer icem samag